Pesanan AUDUSD 20 Mac - Pilihan besar dalam permainan lagi

Pada masa ini 0.7704 terikat rapat masih

Kepentingan akhir tamat pilihan dalam bermain pada 0.7710 dan mengekalkan julat yang terkandung


Menawarkan bangunan antara 0.7710-20 lagi dengan lebih besar ke 0.7750. Permintaan 0.7680


Tawaran: 0.7720 0.7735 0.7750 0.7765 0.7785 0.7800

Tawaran: 0.7680-85 0.7650 0 .7635 0.7620 0.7600