RBI Memperluas Tetingkap Jangka Masa RTGS

CARA KRIGING PETA DI ARCMAP GIS 10.3 (Jun 2019).

Anonim

RBI dalam pekeliling baru-baru ini menyatakan bahawa dari 29 Disember 2014 dan seterusnya tetingkap perpindahan RTGS akan dilanjutkan dari 0800hrs - 2000hrs pada hari kerja dan pada hari Sabtu tetingkap masa akan dari 0800hrs - 1530hrs. Percubaan ini sebahagian besarnya memanfaatkan kebanyakan urus niaga perniagaan dan antara bank yang ingin mengangkut melalui RTGS melampaui tetingkap masa yang ada sekarang.

Pada masa ini, tetingkap masa RTGS untuk transaksi pelanggan tersedia untuk bank dari 0900 jam hingga 1630 jam pada hari kerja dan dari 0900 jam hingga 1400hrs pada hari Sabtu untuk penyelesaian pada akhir RBI.

RTGS - Penyelesaian Kasar Realtime yang diperkenalkan pada Oktober 2013 yang terutama dimaksudkan untuk urus niaga melebihi 2 lakhs dan tidak ada batas maksimum maksima saat ini untuk memindahkan jumlah yang besar. Dan urus niaga di RTGS berlaku secara realtime dan dengan itu lebih cepat daripada transaksi NEFT.